[SK] Cánh Tinh Thể Bá Vương

Hướng dẫn

[SK] Cánh Tinh Thể Bá Vương

1. Đổi Cánh

Thời gian : Sau bảo trì - Không giới hạn thời gian

Cấp Level : Level 10

Địa điểm : Đại Sứ Hoạt Động

Cấp : 

E : 50 
D : 100
C : 200
B : 300
A : 400
S : 500

100 Hỏa Thần Vũ  = 1 Cánh Thần Hỏa cấp E ( tăng atk)


100 Thủy Thần Vũ  = 1 Cánh Thần Thủy cấp E (tăng def)

100 Địa Linh Vũ  = 1 Cánh Thần Địa cấp E (tăng luck)

100 Mộc Tinh Vũ = 1 Cánh Thần Phong cấp E (tăng agi)

- Nâng cấp cánh từ E lên D tại xưởng rèn.

- Họp 4 cánh cùng cấp để lên dần cấp S.

Cánh Bá Vương :

400 Tinh Thể Bá Vương Vũ + 4 Cánh Hỏa Thần cấp S+ 4 Cánh Thủy Thần cấp S + 4 Cánh Thần Địa cấp S + 4 Cánh Thần Phong cấp S = 1 Cánh Bá Vương cấp E (Tăng các chỉ số Atk,Agi,Def,Luck,Hp,Hurt,Anger,Crit,Dodge,Knowing)

( Có cơ hội kích hoạt skill tăng chỉ số các loại trong trận đấu)

2. Nâng cấp cánh Bá Vương

Thời gian : 08/01/2019 - 15/01/2019

Địa điểm : Đại Sứ Hoạt Động

Trong thời gian này người chơi có thể thức tỉnh các cánh cấp thấp lên cấp cao không cần phải hợp tại Đại Sứ Hoạt Động

Công thức : Chỉ áp dụng cho cánh 4 hệ.Không áp dụng cho cánh Bá Vương.

 • Cánh cấp E (Hỏa,Địa,Thủy,Phong) + 450 lông cùng loại (Hỏa,Địa,Thủy,Phong) = Cánh cấp D
 • Cánh cấp D + 650 lông cùng loại = Cánh cấp C
 • Cánh cấp C + 850 lông cùng loại = Cánh cấp B
 • Cánh cấp B + 999 lông cùng loại = Cánh cấp A
 • Cánh cấp A + 1250 lông cùng loại = Cánh cấp SCác tin khác


         

Nâng Cấp Trang Bị Pet

[BIG UPDATE TẾT MẬU TUẤT] TÍNH NĂNG GUILD

[BIG UPDATE TẾT MẬU TUẤT] VẬT PHẨM MỚI VÀ TÍNH NĂNG MỚI

[BIG UPDATE TẾT MẬU TUẤT] HỆ THỐNG TRANG BỊ

[BIG UPDATE TẾT MẬU TUẤT] HỆ THỐNG VŨ KHÍ

[BIG UPDATE TẾT MẬU TUẤT] HỆ THỐNG PET

HƯỚNG DẪN CÀI BẢN TEENX APK CHO ANDROID

Bản quyền thuộc về Teen Teen